Tildmelding til en turnering

Gå ind på www.tgsseniorklub.dk

1. Tryk på Turneringer i den vandrette bjælke

2. Find den turnering du vil tilmelde dig

3. Tryk på den turnering du vil tilmelde dig til

4. Tryk få FORTSÆT

5. Indtast dine oplysninger og tryk på FORTSÆT og derefter de sædvanlige tilmeldingsspørgsmål

6. Hvis du vil se om vejret bliver godt på spilledagen så tryk på Vejret

Spiller score indtastning

 

 

I den udsendte mail med starttid finder i nedenstående to linjer.

Dette er kun et eksempel og giver ikke adgang til jeres side på golfbox

 Indtast scores her: https://s.golfbox.dk/123456

           Kode: 123 45 67

I skal bruge det tilsvarende link i jeres mail om starttidspunkt. Klik på dette og I kommer til jeres side, Billedet til venstre.

Følgende link giver en grundig instruktion i hvordan man herefter gør.

https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastning-indtastning-af-scores-

  • De, der allerede har prøvet det, håber vi også vil bruge det her.
  • De, som har en smartphone og lyst til at prøve får en god instruktion i ovenstående link.
  • Man kan også udfylde et fælles papir scorekort og så udfylde det elektroniske når man kommer ind
  • De, som ikke som ikke føler trang til at forsøge fortsætter bare som hidtil med scorekort

 

Kort fortalt:

Man får adgang via link i udsendt mail om starttid

Kun én spiller i bolden behøver at taste ind.

Aflever ikke scorekort, hvis I har tastet ind, men gem dem selv.