Tildmelding til en turnering

Gå ind på www.tgsseniorklub.dk

1. Tryk på Turneringer i den vandrette bjælke

2. Find den turnering du vil tilmelde dig

3. Tryk på den turnering du vil tilmelde dig til

4. Tryk få FORTSÆT

5. Indtast dine oplysninger og tryk på FORTSÆT og derefter de sædvanlige tilmeldingsspørgsmål

6. Hvis du vil se om vejret bliver godt på spilledagen så tryk på Vejret