Fairway Trelleborg Golfklub Slagelse Seniorklubben 60+

SOMMERGOLF Seniorklubben 60 +
Sommersæsonen er fra 1. april - 31. oktober Vi spiller 18 huller med gunstart kl. 9.00, og 12 huller med gunstart kl. 10 hver torsdag

Følgende kriterier er gældende :

 • Tilmelding på Golf Box senest kl. 18.00 tirsdagen før matchdagen 
 • Scorekortet vil ligge klar.
 • Der spilles slagspil  med stableford.
 • Sidste torsdag i måneden spilles et "socialt spil" bestemt af matchlederen, 
 • Der skal for hver spiller føres og afleveres et korrekt og tydeligt udfyldt scorekort underskrevet og påført de opnåede stablefordpoint, samt markørens medlemsnummer
 • Scorekortet skal afleveres.
 • I 18 huls matchen spilles i 3 lige store rækker . I 12 hullers matchen spilles kun i en række.
 • Der er en 1., 2. og 3. præmie i hver række. - Præmierne udleveres på dagen. 
 • Antallet af præmier i 12 hullers matchen beregnes ud fra antallet af deltagere på 12 huller sat i forhold til antal på 18 huller, således at der forholdsvis uddeles lige mange præmier i forhold til spillere i de to turneringer.

VINTERGOLF Seniorklubben 60+

Vintersæsonen er fra 1. november - 31. marts. Vi spiller 9 huller med gunstart hver torsdag kl. 10.00. 

Følgende kriterier er gældende :

 • Hold øje med klubbens opslag vedr.oplægning eller andet.
 •  Matcherne er ikke handicapregulerende.
 • Tilmelding på Golfbox senest tirsdag kl. 18.
 • Vi spiller 9 huller med gunstart enten på 18-hulsbanen eller på 9-hulsbanen  - Der spilles i 4 lige store rækker.
 • Der er en 1., 2. og 3. præmie i hver række. Præmier udleveres på dagen.
 • Sidste torsdag i måneden spilles et "socialt spil" bestemt af matchlederen, 
 • Resultatet af dagens spil kan ses på Golf Box.

I perioder, hvor der må lægges op gælder nedenstående.

Lokalregel vedr oplæg og rensning af bold godkendt af DGU

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: 

Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område.


Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”