SOMMERGOLF Seniorklubben 60 +
Sommersæsonen er fra 1. april - 31. oktober Vi spiller 18 huller med gunstart kl. 9.00, og 12 huller med gunstart kl. 10 hver torsdag

Følgende kriterier er gældende :

 • Tilmelding på Golf Box senest kl. 12.00 onsdagen før matchdagen 
 • Scorekortet vil ligge klar.
 • Der spilles slagspil  med stableford.
 • Sidste torsdag i måneden spilles et "socialt spil" bestemt af matchlederen, 
 • Der føres elektronisk scorekort med selvindtastning på s.golfbox.dk.
 • Der skal sideløbende føres et samlet scorekort for bolden Dette sammenholdes med det elektroniske og afleveres til matchledelsen inden matchen betragtes som afsluttet.
 • Markøren rolle er uforandret.
 • Antal rækker:

             4 - 15 spillere: 1 række

              16 - 30 spillere: 2 rækker

              Over 30: 3 rækker

 • Der er en 1., 2. og 3. præmie i hver række. - Præmierne udleveres på dagen.  Delt placering ved samme score.
 • Resultatet af dagens spil kan ses på Golf Box.
 • Der handicapreguleres

 

VINTERGOLF Seniorklubben 60+

Vintersæsonen er fra 1. november - 31. marts. Vi spiller 9 huller med gunstart hver torsdag kl. 09.30

Følgende kriterier er gældende :

 • Tilmelding på Golfbox senest torsdag kl. 8.
 • Vi spiller 9 huller med gunstart  på 9-hulsbanen  - Der spilles i 4 lige store rækker.
 • Der føres elektronisk scorekort med selvindtastning på s.golfbox.dk.
 • Der skal sideløbende føres et samlet scorekort for bolden Dette sammenholdes med det elektroniske og afleveres til matchledelsen  inden matchen betragtes som afsluttet.
 • Markøren rolle er uforandret.     
 • Antal rækker ved 

                     0-3 deltagere:  Match aflyst

                     4-6 deltagere: 1 række

                     7-12 deltagere: 2 rækker

                     13-18 deltagere: 3 rækker

                     19 og flere deltagere 4 rækker

 • Der er en 1., 2. og 3. præmie i hver række. - Præmierne udleveres på dagen. 
 • Delt placering ved samme score.
 • Resultatet af dagens spil kan ses på Golf Box.
 • Der handicap reguleres ikke

I perioder, hvor der må lægges op gælder nedenstående.

Lokalregel vedr oplæg og rensning af bold godkendt af DGU

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: 

Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område.


Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”