Putting Green Trelleborg Golfklub Slagelse Seniorklubben 60+

HENNING HØJSGAARD LAVER HOLE IN ONE

D. 21.3. Henning laver HOLE IN ONE på hul 23. 

 

TILLYKKE   TILLYKKE   TILLYKKE   TILLYKKE

 

HVEM ER VI ? 

Vi er alle aktive medlemmer af TGS med handicap max. 54 . Man skal være fyldt 60 år eller være i et parforhold, hvor det ene medlem er fyldt 60 år. 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil under hyggelige og kammeratlige former fremme klublivet for 60+ medlemmer ved at afholde ugentlige golfmatcher, arrangere udflugter til andre baner og andre sociale arrangementer. 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver torsdag formiddag hele året rundt, dog undtaget helligdage. Mødetid: senest 20 min. før start. Mere information findes under henholdsvis sommer og vintergolf . 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele året, som forfalder til betaling senest 1. maj. Medlemmer, der optages i løbet af året, betaler et af bestyrelsen fastsat reduceret kontingent. (Se afsnit "Kontingent") 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?, og har banetilladelse, så henvender du dig til et medlem af bestyrelsen for 60+

Gode råd om spil i 60+

 

Mødetid

Kom senest 20 minutter før start. Vi spiller med “GUNSTART” og holder nogle gange en kort briefing inden vi går ud på hullerne.

 

Spil i godt tempo og hold trit

Spil i et raskt tempo. En 4-bold bør normalt kunne spille 9 huller på mellem 2 timer og 2 timer 20 minutter. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. 

 

Vær parat til at spille

Være parate til at slå, lige så snart det er din tur. Tænk over hvilket “værktøj” du vil bruge når du går frem til din bold. Ved spil på eller nær ved green bør du placere dit udstyret så du hurtigt kan komme væk fra green og frem mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, skal du omgående forlade greenen og først føre scorekortet, når du er væk fre greenen og ikke sinker den efterfølgende bold.

 

Tabt bold

Hvis du tror, at din bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør du spille en provisorisk bold for at spare tid.

Vintergolf

 • Vi spiller 9 huller med gunstart.
 • Tilmelding på golfbox senest torsdag kl. 8:00.
 • Mødetid kl. 9.40.
 • Udslag kl. 10.00.
 • Matchledelsen regulerer ikke handicap.

Det letter livet for matchlederen, hvis I tilmelder jer inden fristens udløb.

Hvis I alligevel bliver forhindret, sletter I jer blot  på golfbox.

Er fristen udløbet, så ring eller send en sms til matchlederen.

Det er vigtigt at give besked om afbud (også i sidste øjeblik) så medspillerne ikke står og venter.

 

 

Henning med bolden på hul 23.

Idag torsdag den 21. Marts var noget helt særlig i seniorklubben 60+.

Da havde jeg den store fornøjelse, at spille sammen med Rikke Engelbrecht, Anne Mette Hartmann og Henning Højsgaard.

Vi havde starttid på hul 23, og jeg lagde ud med første drive, som landede på green ca. 8 meter fra flaget, (imponerende syntes mine medspillere)

Henning tager sin hybrid kølle frem fra bag’en og slår sit første slag på dagen, et rigtigt flot slag, som lander på green et par meter før flaget for derefter at rulle ned i hullet.

Alle var sikre på at bolden ruller i hul undtagen Henning. Vi kommer alle på green og konstaterer at Hennings bold lå i hullet.

Vi ønsker ham naturligvis hjertelig tillykke med hole in one.

Endnu en fantastisk dag med seniorklubben 60+ på vores dejlige golfbane.

 

Venlig hilsen og STORT tillykke til Henning.

Tage Pedersen medl.nr. 159

Markør Tage ønsker tillykke.

Hole in One

VINTERAFSLUTNINGEN

nærmer sig med raske skridt (d.28.3).

Som sædvanligt laves der et interessant spil efterfulgt af en lækker menu fra LILJE cafeen.

Menuen der også som sædvanligt kun koster 100 kr. er i år følgende:

 

Forret:

Lakseroulade med salat pyntet med grønt og dressing .

Hovedret:

American Roast, små kartofler med salt og gulerødder stegt i marinade.

Hertil en god kraftig sovs.

Dessert:

Kaffe og lagkage.

 

Og det er jo også her, at præmier til de 10 bedst placerede i vinterens Order of Merit uddeles

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 27.3. kl.12. 

*****************************************************************

Seniorklubben 60+ ordinær generalforsamling 2019 
Seniorklubben 60+ medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 4. april 2019 kl. 14:00 i klublokalet, TGS klubhus. 


Dagsorden 


1. Valg af dirigent  Bestyrelsen foreslår valg af Frede Jensen

2. Formandens beretning 

3. Regnskab til gennemsyn og godkendelse  Regnskabet udleveres på generalforsamlingen

4. Fastsættelse af kontingent  Bestyrelsen foreslår uændret 300,- kr som samlet kontingent for sommer- og   vintersæsonen 2019/20.

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse   

6. Valg af bestyrelses medlemmer   

På valg til bestyrelsen: 

 • Bestyrelsesmedlem Solveig Nørgaard: Modtager genvalg 
 • Bestyrelsesmedlem Knud Simonsen: Modtager genvalg 

Bestyrelsen indstiller: 

 • Solveig Nørgaard til genvalg til bestyrelsen 
 • Knud Simonsen til genvalg til bestyrelsen

 P å valg til suppleant: 

 • Suppleant Gert E. Nielsen: Modtager genvalg 
 • Suppleant Freddy Jensen: Modtager genvalg   

Bestyrelsen indstiller:   

 • Gert E. Nielsen til genvalg som suppleant 
 • Freddy Jensen til genvalg som suppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant. 

 På valg:  Revisor suppleant Jens Zobbe Mortensen:Modtager genvalg 

 • Bestyrelsen indstiller:  Jens Zobbe Mortensen til genvalg som revisor suppleant. 

8. Eventuelt 


Med venlig hilsens bestyrelsen for Seniorklubben 60+

Vigtige datoer i 2019.

Torsdag d. 4. 4.: Generalforsamling.

Mandag d. 20.5.: Endagstur til Dragsholm.

Torsdag d. 20.6.: Venskabsmatch med Korsør.

Torsdag d. 22.8.: Venskabsmatch med Skovbo.

Tirsdag d.3.9. -  fredag d.6.9.: Tur til Ærø.

Torsdag d. 31.10.: Sommerafslutning.

Skriv en tekst her

Seniorklubben 60+ kontonummer:

4406-3517738670 

Nyt medlem

Han er desværre for ung til at blive medlem i 60+, men TRELLEBORG GOLFKLUB har også et godt tilbud til børn og unge.