Putting Green Trelleborg Golfklub Slagelse Seniorklubben 60+

Vi spiller 9 huller indtil 1.4.2021.

Der må lægges op på fairway og bolden må renses.

(Se Godkendelse  fra DGU nederst på siden)

Til- og framelding  SENEST TORSDAG KL. 8:00  !!!

HVEM ER VI ? 

Vi er alle aktive medlemmer af TGS med handicap max. 54 . Man skal være fyldt 60 år eller være i et parforhold, hvor det ene medlem er fyldt 60 år. 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil under hyggelige og kammeratlige former fremme klublivet for 60+ medlemmer ved at afholde ugentlige golfmatcher, arrangere udflugter til andre baner og andre sociale arrangementer. 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver torsdag formiddag hele året rundt, dog undtaget helligdage. Mødetid: senest 20 min. før start. Mere information findes under henholdsvis sommer og vintergolf . 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele året, som forfalder til betaling senest 1. maj. Medlemmer, der optages i løbet af året, betaler et af bestyrelsen fastsat reduceret kontingent. (Se afsnit "Kontingent") 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?, og har banetilladelse, så henvender du dig til et medlem af bestyrelsen for 60+

Gode råd om spil i 60+

 

Mødetid

Spilformatet bliver løbende tilrettet i henhold til gældende Corona restriktioner.

Vi spiller pt. med løbende start. starttid fremgår af startliste og udsendt mail.

Kom senest 20 minutter før start. Vi spiller med “GUNSTART” og holder nogle gange en kort briefing inden vi går ud på hullerne.

 

Spil i godt tempo og hold trit

Spil i et raskt tempo. En 4-bold bør normalt kunne spille 9 huller på mellem 2 timer og 2 timer 20 minutter. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. 

 

Vær parat til at spille

Være parate til at slå, lige så snart det er din tur. Tænk over hvilket “værktøj” du vil bruge når du går frem til din bold. Ved spil på eller nær ved green bør du placere dit udstyret så du hurtigt kan komme væk fra green og frem mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, skal du omgående forlade greenen og først føre scorekortet, når du er væk fre greenen og ikke sinker den efterfølgende bold.

 

Tabt bold

Hvis du tror, at din bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør du spille en provisorisk bold for at spare tid.

 

Vinter i 60+ (Indtil videre)

Vi spiller 9 huller på 18 hulsbanen.

Der er løbende start på hul 1 og 10. med start af første bold kl. 10:00

Vi spiller i 4 rækker:

I ulige uger spiller A og C  hul 1 til 9 og række B og D spiller hul 10 til 18

I lige uger er det omvendt.

Tilmelding senest torsdag kl.8:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERTILBUD...bestil det før din medspiller !!!

Kære medlemmer af 60+

Så er julegaveideen klar for jer, der gerne vil give noget godt til jeres kære eller venner, og også selv have fornøjelse af gaven, en Win Win situation.

Turudvalget kan præsenterer 2021 golfturen, som I år går til Fyn. Vi skal bo på Vissenbjerg Storkro, som kan rumme vort store fremmøde, vi har booket 3 nætter fra 10 aug. til 13 aug. Vi skal spille Blommenslyst golfklub og Vestfyns Golfklub. Der er rigtig mange muligheder for alle og ikke mindst ikke golfere til at opleve noget i Vissenbjergs omegn, f. eks. Odense. Vi opfordrer jer til at Google lokaliteterne for at orienterer jer om tilbuddet.

Vi er tidlig ude for at opnå de gode tilbud, og for at I kan lægge denne oplevelsesgave under juletræet.

Golfturen er lagt på golfbox i en foreløbig udgave, så I kan booke. Depositum 1000 kr. betales ved tilmelding.

 

Priserne for de forskellige kategorier:

Kategori

Deltagerpris i dkk.

Pr. person med 2 personer i dobbeltværelse

2445

Pr. person med 1 person i dobbeltværelse

3345

Pr. person med 2 personer i dobbeltværelse ex golf

2045

Pr. person med 1 person i dobbeltværelse ex golf

2945

Depositum betales ved tilmelding

1000

 

Afvikling af Torsdagsmatch indtil nugældende restriktioner ændres/ophæves. Eller 18 hulsbanen helt eller delvis lukkes.

I forbindelsen med at forsamlingsforbuddet er ændret har DGU meldt ud at:

Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads. Turneringer afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres.

  • 60+ torsdagsmatcherne vil blive afviklet med løbende start fra henholdsvis hul 1 og 10.
  • Til/afmelding er SENEST torsdag 8:00.
  • Scorekort for start hul 1 bliver skrevet ud af kontoret og ligger klar i starthuset ved hul 1. Scorekortene ligger i startnummerorden.
  • Scorekortene for start hul 10 bliver skrevet ud af kontoret og ligger klar under vinduet overfor 60+ opslagstavlen i gangen til omklædningsrummene. Scorekortene ligger i startnummerorden.
  • Når I kommer ind afleveres scorekort umiddelbart i kassen ved kontoret og matchen er slut.
  • Vær opmærksom på at der på intet tidspunkt må forsamles mere end 10 personer på et afgrænset geografisk område jfr. ovenstående.
  • Der bliver ingen præmieuddeling efter matchen, da vi jo ikke alle kan forsamles. Præmierne kan afhentes på kontoret fredag efter kl.12.

Lokalregel vedr oplæg og rensning af bold godkendt af DGU

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: 

Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område.


Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.” 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo