Putting Green Trelleborg Golfklub Slagelse Seniorklubben 60+

Mail udsendt d. 23.3.2020

Hej alle 60+ ere

Foranlediget af statsministerens pressemøde i dag udsættes den ordinære generalforsamling i 60+ indtil videre. Vi udsender en ny indkaldelse med 3 ugers varsel, når forholdene tillader det.

Torsdagsmatcher er ligeledes aflyst indtil videre. Vi vil følge anbefalingerne fra DGU og genoptage det dejlige golfliv, når der bliver givet grønt lys.

På bestyrelsens vegne

Erik Thomsen

KÆMPE

TILLYKKE 

til

Birthe

Mortensen

Lørdag d.7.3. lavede hun

HOLE IN ONE 

på hul 25.

 

Det må være en " ret god"  oplevelse at gå i "golfkarantæne" med.

HVEM ER VI ? 

Vi er alle aktive medlemmer af TGS med handicap max. 54 . Man skal være fyldt 60 år eller være i et parforhold, hvor det ene medlem er fyldt 60 år. 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil under hyggelige og kammeratlige former fremme klublivet for 60+ medlemmer ved at afholde ugentlige golfmatcher, arrangere udflugter til andre baner og andre sociale arrangementer. 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver torsdag formiddag hele året rundt, dog undtaget helligdage. Mødetid: senest 20 min. før start. Mere information findes under henholdsvis sommer og vintergolf . 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele året, som forfalder til betaling senest 1. maj. Medlemmer, der optages i løbet af året, betaler et af bestyrelsen fastsat reduceret kontingent. (Se afsnit "Kontingent") 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?, og har banetilladelse, så henvender du dig til et medlem af bestyrelsen for 60+

Gode råd om spil i 60+

 

Mødetid

Kom senest 20 minutter før start. Vi spiller med “GUNSTART” og holder nogle gange en kort briefing inden vi går ud på hullerne.

 

Spil i godt tempo og hold trit

Spil i et raskt tempo. En 4-bold bør normalt kunne spille 9 huller på mellem 2 timer og 2 timer 20 minutter. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. 

 

Vær parat til at spille

Være parate til at slå, lige så snart det er din tur. Tænk over hvilket “værktøj” du vil bruge når du går frem til din bold. Ved spil på eller nær ved green bør du placere dit udstyret så du hurtigt kan komme væk fra green og frem mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, skal du omgående forlade greenen og først føre scorekortet, når du er væk fre greenen og ikke sinker den efterfølgende bold.

 

Tabt bold

Hvis du tror, at din bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør du spille en provisorisk bold for at spare tid.

Vinter i 60+

  • Vi spiller 9 huller med gunstart.
  • Tilmelding på golfbox senest torsdag kl. 8:00
  • Mødetid kl. 9.40.
  • Udslag kl. 10.00.
  • Matchledelsen regulerer  IKKE handicap.

Det letter livet for matchlederen, hvis I tilmelder jer inden fristens udløb.

Hvis I alligevel bliver forhindret, sletter I jer blot  på golfbox.

Er fristen udløbet, så ring eller send en sms til matchlederen.

Brug ikke mail. Det er ikke altid vi når at se den.

Det er vigtigt at give besked om afbud (også i sidste øjeblik) så medspillerne ikke står og venter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Til Kalenderen 2020

Generalforsamling udsat og torsdagsmatcher aflyst indtil videre pga Corona virus.

Ma. 11.5.:

Endagstur til Kalundborg.

 

To. 25.6.:

Fællesspisning efter matchen.

 

To. d.2.7.: 

Festugematch

 

To. 6.8.:

Venskabsmatch med Skovbo. ( Hos os)

 

Ti. 25.8. - fr. 28.8.:

Sommertur til Maribo.

 

To.d.29.10.: Sommerafslutning

 

Tilmelding til Kalundborg og Maribo kan ske allerede nu på Golfbox

Maribo Sø Golfklub

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo