HVEM ER VI ? 

Vi er alle aktive medlemmer af TGS med handicap max. 54 . Man skal være fyldt 60 år eller være i et parforhold, hvor det ene medlem er fyldt 60 år. 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil under hyggelige og kammeratlige former fremme klublivet for 60+ medlemmer ved at afholde ugentlige golfmatcher, arrangere udflugter til andre baner og andre sociale arrangementer. 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver torsdag formiddag hele året rundt, dog undtaget helligdage. Mødetid: senest 30 min. før start. Mere information findes under henholdsvis sommer og vintergolf . 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele året, som forfalder til betaling senest 1. maj. Medlemmer, der optages i løbet af året, betaler et af bestyrelsen fastsat reduceret kontingent. (Se afsnit "Kontingent") 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?, og har banetilladelse, så henvender du dig til et medlem af bestyrelsen for 60+

Gode råd om spil i 60+

 

Mødetid

Kom senest 20 minutter før start. Vi spiller med “GUNSTART” og holder nogle gange en kort briefing inden vi går ud på hullerne.

 

Spil i godt tempo og hold trit

Spil i et raskt tempo. En 4-bold bør normalt kunne spille 9 huller på mellem 2 timer og 2 timer 20 minutter. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. 

 

Vær parat til at spille

Være parate til at slå, lige så snart det er din tur. Tænk over hvilket “værktøj” du vil bruge når du går frem til din bold. Ved spil på eller nær ved green bør du placere dit udstyret så du hurtigt kan komme væk fra green og frem mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, skal du omgående forlade greenen og først føre scorekortet, når du er væk fre greenen og ikke sinker den efterfølgende bold.

 

Tabt bold

Hvis du tror, at din bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør du spille en provisorisk bold for at spare tid.

Vinter i 60+

Vi har valgt at fastholde konceptet fra sidste år. En længere beskrivelse kan ses på ”vintergolf” her på hjemmesiden.

Men kort fortalt går det ud på.

  • Vi spiller 9 huller med gunstart.
  • Tilmelding på golfbox senest torsdag kl. 8.00.
  • Mødetid kl. 9.30.
  • Udslag kl. 10.00.
  • Matchledelsen regulerer ikke handicap.

Vi ser frem til endnu et halvår med mange gode golfoplevelser. Også med nye medlemmer.

 

60+…2018. 

Vintermatcherne fortsætter som hidtil frem til 1. april, hvor vi igen spiller 18 huller.

Vi håber selvfølgelig også, at vi samtidig kan komme i gang på 18 huls banen igen.

Men indtil nu må vi jo bare være taknemmelige for, at det stadig lader sig gøre at spille på 9 huls banen, selvom der mange steder kan dømmes ”tilfældigt vand”.

Vi vil i 2018 holde fast i, at matchen den sidste torsdag i hver måned bliver en såkaldt ”social match”, hvor andre spilleformer end slagspil (stableford) kan præsenteres. Ligesom der traditionen tro ved afslutningen af hvert kvartal arrangeres fællesspisning.

Som det allerede er mange bekendt, gentages succesen med en tur til Bornholm endnu en gang.

En endagstur i juni bliver det også til, men hvor den går hen, er endnu ikke afgjort.

Udover dette satser vi også på, at vores venskabsmatcher med Korsør og Skovbo kan fylde baner og restauranter igen i år. Med Skovbo her i Slagelse og med Korsør hos dem.

Og endelig slutter vi selvfølgelig sommersæsonen af med et brag af et arrangement. Konceptet bliver som i 2017.

Så sæt allerede X i kalenderen ved nedenstående datoer.

Match med efterfølgende spisning: d.22.3., d.28.6. og d. 27.9.

Venskabsmatch med Korsør: d.22.5. Bemærk det er en tirsdag.

Endagstur til en endnu ukendt bane engang i juni.

Venskabsmatch med Skovbo: d.23.8.

Bornholmstur: 27. til 31. august begge dage inkl.

Sommerafslutning d.25.10

Juleafslutning d. 13.12

 

60+ har ved årsskiftet 112 medlemmer.

Men der er selvfølgelig plads til flere, så hvis der er interesse for at være med, kan man henvende sig til en fra bestyrelse. 

 

Herunder ses hvor godt vejret er når 60+ spiller vintergolf.